Εντυπωμα

Στέλλα Δασκαλάκη 
70400 Λέντας, Νομος Ηρακλείου 
Κρήτη
Ελλάδα

Τηλ: 28920-95249 
Κινητό: 6975748358 
Τηλ: 28210-44858 
Τηλ: 28210-59408

E-mail: stella.lentasgmail.NOSPAM.com 

Internet: www.stella.lentas.gr

Website: www.herzhauser.com 

Φωτογραφίες: Michaela Herzhauser

Ελληνική μετάφραση: Χρήστος Τούσης